dkl-logo
025 previous post: תמ”א 38/1 הרמה בכפר סבא. next post: מלון יהודה -ספא חדש

תמ״א 38 בר אילן בני ברק

פרוייקט פינוי בינוי של מבנה רציף משנת ה-60 בו מתגוררות 8 משפחות. פינוי בינוי של מחצית השטח לטובת הקמת בנין הכולל 15 יח”ד.

הפרוייקט בשלבי היתר לקראת ביצוע וכולל כל שלבי תכנון יועצים ותהליך תב”ע והיתר בניה.

2016-2017