dkl-logo
013 previous post: אולם קונגרסים “תשובה” . מכללה האקדמאית . נתניה next post: מרכז פרס לשלום . יפו

משכן תפילה . מנהרות הכותל המערבי

ניהול פרוייקט ופיקוח מול רשות העתיקות והארכיאולוגיה של מדינת ישראל, קרן ידידי מורשת הכותל ומזמין העבודה. ניהול תכנון וביצוע חפירות ארכיאולוגיות, פינוי חפירות באופן ידני, עיגון וחיזוק קשת וילסון ביצוע כלונסאות תמך לגלריה ואולם תפילה לנשים וגברים, תלוי על מזבח פלדה בשילוב גימורי זכוכית ועוד… תכנון ורכש של מערכות הבניה והגמר.

תרומת – חיה ויצחק תשובה

2009