dkl-logo
09 previous post: בית כנסת בשכונת 2005 . רעננה next post: מרכז מסחרי נת – 600 בשילוב תחנת דלק ומנטה . נתניה

״דלק . חברת הדלק הישראלית בע”מ״

ניהול אגף בינוי ונכסים במטה חברת דלק בנתניה, תקציב, תכנון, רכש ואחזקה הכולל העסקת פיקוח לבינוי תחנות דלק חדשות ומרכזים מסחריים בשיתוף חברת ״דלק נדל״ן״ וחברת ״דלק מתחמים קמעונאיים״ ניהול אחזקת תחנות וחנויות, בינוי מרכזי מסחר וקמעונאות חנויות נוחות ״מנטה״ במרכזי תחנות תדלוק בפריסה ארצית המונה כ-230 תחנות דלק ו-110 חנויות נוחות. הפעלת משרדי פיקוח שונים, אדריכלים ומתכננים מקצועיים, בתחום תב״ע, היתרים, רישוי עסקים ואיכות הסביבה.

מטה קבוצת ״דלק״ – מטה משרדים ברחוב רוטשילד בתל –אביב, עבור הנהלת קבוצת דלק
המזמין – קבוצת ״דלק״

2001-2004