dkl-logo
010 previous post: מלון קראון פלאזה . ירושלים next post: ״דלק . חברת הדלק הישראלית בע”מ״

בית כנסת בשכונת 2005 . רעננה

פרוייקט  זה  הינו תרומה של קהילה וחברים ותורמים נוספים אשר חברו יחדיו להקים משכן תפילה. הוא כולל תכנון יועצים לפי פרוגרמה וקבלת היתר בניה וביצועו. המבנה תוכנן על עם 300 מושבים לנשים וגברים בנוסח אורתודוקסי. המבנה כולל 3 מפלסים עקריים: א. אולם אירועים, ב. אולם תפילה לגברים, ג. עזרת תפילה לנשים. המבנה תוכנן בחזיתו ובהשתקפות לפי אופיו, חללים מוארים מזוויות אור יום דרך חלונות בצורות מגן דוד ואלמנטים גאומטריים. העמדת ריהוט ישיבה של מתפללים ומעברים באופן יחודי לצד מבואה וקיר הנצחה.

תכנון המבנה – אדריכל ברסלבי
קרקע – תרומת עירית רעננה

2002-2007