dkl-logo
previous post: פיקוח next post: רכש ויבוא מחו”ל

ביצוע

כחברה המהווה קבלן ראשי לפרויקט מתחילתו ועד לסיומו המושלם ומסירת המפתח, אנו מבצעים עבודות בינוי וגמר, ביניהן התקנת והשלמת מערכות חשמל, מיזוג ואינסטלציה, ותשתיות למערכות מתח נמוך. זאת, תוך הקפדה על מסגרת התקציב ולוח הזמנים שנקבעו, תוך דיווח למזמין הפרויקט על כל שינוי נדרש, אם יש לבצע כזה. במסגרת ביצוע הפרויקט, נערכות ישיבות תיאום קבועות בין הצוות המנהל לצוות המבצע, המבטיחות השתלבות נכונה של בעלי המקצוע, במקביל לדיווח ללקוח על כל התקדמות.