dkl-logo
previous post: רכש ויבוא מחו”ל next post: ניהול פרויקטים

פרויקטי מפתח

שירות פרויקטי המפתח שלנו מאפשר ללקוחותינו להזמין פרויקט בנייה מלא
מא’ ועד ת’, להקמת בית פרטי או למיזם נדל”ן, בהזמנה אחת המתבצעת מולנו בלבד. השירות כולל תכנון, הנפקת היתר, טיפול מקיף בהליכי הרישוי מול הרשות המקומית, ועדות תכנון ובנייה, חברת חשמל, תאגיד מים וכיבוי אש, וכן תכנון מפורט של התקציב המוקצה לפרויקט, לרבות תשלום עבור תכנון, אגרות, בינוי, יועצים ובעלי מקצוע, ספקים, רכישת חומרים ועוד. פרויקט מפתח כולל את כל שלבי הביצוע, לרבות יעוץ מקצועי וניהול מלא של תהליך הבנייה, עד למסירת המבנה המוכן לידי המזמין.