dkl-logo
next post: אדריכלות

יעוץ

אנו מספקים לכל אחד מלקוחותינו יעוץ מקצועי בתהליך הבנייה, החל משלב הרעיון, דרך שלבי העבודה והבנייה בפועל, ועד לסיום מושלם של הפרויקט וקבלת המפתח. שירותי היעוץ שלנו כוללים את הבנת הצרכים הייחודיים של הלקוח והאמצעים בהם המבנה יותאם אליהם, תיאום העבודה מול המתכננים ואנשי המקצוע, סיוע בבחירת חומרי הבנייה ונותני השירות הנוספים, ליווי אישי בהתנהלות הפיננסית מול הבנק, בקרת עמידה ביעדים ובלוחות הזמנים, דיווח שוטף למזמין הפרויקט על ההתקדמות ושינויים צפויים על פי הצורך, ועוד. אנו עומדים לשירות לקוחותינו עד לשביעות רצונם המלאה בסיום הפרויקט – וגם לאחריו.