dkl-logo
previous post: תכנון next post: פרויקטי נדל”ן פרטיים

פרויקטי נדל”ן מסחריים

אנו מייעצים ליזמים בהקמת פרויקטים מסחריים לפי תב”ע מאושרת, באשר לזכויות הבנייה הקיימות ואפשרויות התכנון והביצוע במיקום המבוקש. צוות החברה מלווה את היזמים בבחירת האדריכלים הטובים והמנוסים בתחומם לתכנון הפרויקט לכל שלביו, בהתאם לצרכים ולדרישות המדויקות של היזם. בנוסף, אנו מספקים דו”חות אפס, רווח והפסד פוטנציאלי, שיופקו על ידי משרד שמאים מוסמך – להערכת כדאיות הפרויקט ולביסוס ההתקשרות מול בנק מלווה. במהלך שלבי התכנון, יגובש קונספט מסחרי החיוני להצלחת הפרויקט, לקביעת הנגישות והקשר בין המתחמים הנבנים לקהל היעד, על ידי חברת שיווק ומיתוג המתמחה בנושא.