dkl-logo
previous post: פרויקטי מפתח next post: תכנון

ניהול פרויקטים

בזכות יותר מ-20 שנות ניסיון בתחום, בהן ביצענו עבודות תכנון ובנייה ממגוון סוגים והיקפים, אנו מנהלים בהצלחה פרויקטים רבים בתחום הנדל”ן, באמצעות מתן ליווי מקצועי מקיף ויעוץ צמוד ללקוחות פרטיים או ליזמים. אנו מעורבים בפרויקט משלב בחירת הקרקע המתאימה דרך כל שלבי התכנון והביצוע, תוך הקפדה על רמה גבוהה, דיוק ויעילות לאורך כל הדרך, ועד לסיום מושלם של תהליך הבנייה ומסירת הפרויקט לידי הלקוח. אנו עובדים מול כל הקבלנים, הספקים ואנשי המקצוע המעורבים במיזם, בנוסף לליווי ויעוץ פיננסי מול הבנק המלווה.